En avancerad hexaflexagon med fem mönster.

Hej, det är jag som sköter hemsidan lekomera, där vi tittar på leksaker, pyssel och har roligt tillsammans. Som förskolelärare fascineras jag dagligen av hur man med enkla medel kan lära små barn genom lek.

Hexaflexagon

En hexagon är inom matematiken en form med sex kanter, vilken bland annat återfinns i naturen i bikupor, växtceller och flugögon. En hexaflexagon är som namnet antyder en hexagon som är flexibel, man kan vända på den. Det finns olika typer av dem, både tresidiga och sexsidiga som exempel. De tresidiga hexaflexagonerna är de simplaste att tillverka och väldigt roliga. En sådan kan man vända ut och in några gånger och få fram tre olika sidor.

Hur fungerar det?

Det fungerar som så att man viker ihop figuren ungefär som en loppa, när man gör det tillåter man ett underliggande lager att öppnas och figuren visar upp en till sida. Om man gör det en andra gång kommer ytterligare ett lager att visas. En hexaflexagon är uppbyggd av ett antal trianglar som vikts på en pappersremsa. Ju fler trianglar som den består av desto fler sidor kommer den att ha. En tresidig hexaflexagon består till exempel av endast nio trianglar, medan en sexsidig består av hela arton stycken. Det går också att göra exempelvis tetra-hexaflexagons, vilka har fyra sidor, men då använder man sig inte av trianglar utan av kvadrater istället.

Hur gör man en hexaflexagon?

Att gör en egen trihexaflexagon är faktiskt ett relativt simpelt och roligt pyssel, lite som origami. Man tar en ganska lång pappersremsa och viker på den så gott man kan en liksidig triangel. Detta kan ta lite övning, men ju bättre man får till det desto bättre blir resultatet.

Enkel ritning för instruktioner att göra en egen hexaflexagon.

Därefter vrider man på remsan en tredjedels varv och viker en till triangel. Om man passar in en av sidorna på den nya triangeln mot den vikta sidan av den gamla triangeln så blir resultatet det bästa. Man fortsätter genom att vrida remsan en tredjedels varv till och upprepa det föregående steget. Man fortsätter såhär tills man har gjort tio trianglar, den tionde är bara för att man ska kunna sätta ihop den.

Veckla sedan upp remsan och klipp av de överflödiga bitarna så att remsan ser ut som den på bilden. Vik den nedåt efter vecket mellan den tredje och fjärde triangeln. Gör likadant mellan den sjätte och sjunde triangeln. Se därefter till att den nionde triangeln ligger under den första. Vik över den tionde och klistra ihop den med den första. Hexaflexagonen är klar och det är bara att börja flexa!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *